ILS Debrecen Nyelviskola Kft.

- 4029 Debrecen, Késmárk utca 5 - Tel.: (52) 788-644 - Email:
ils (KUKAC) ilsdebrecen.hu

ECL Nyelvvizsga

Kérdésed van?

Küldd el nekünk kérdésedet, vagy írj üzenetet. 24 órán belül válaszolunk.

Ha e-mailben szeretnél választ kapni

Ha azt szeretnéd, hogy visszahívjunk

A modern nyelvek vizsgája

A londoni fejlesztésű European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages" elnevezésből alkotott, "ECL" betűszóval jelölt nyelvvizsgarendszer 2008 tavasza óta elérhető nyelviskolánkban. Egynyelvű, akkreditált, nemzetközi nyelvvizsga, a vizsgázók körében egyre népszerűbb.  Előnye, hogy részvizsga-bizonyítványt is kiad, illetve külön szóbelire, illetve írásbelire is be lehet jelentkezni, nem csak komplex vizsgára.

Az ECL nyelvvizsga

A "European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages" elnevezésből alkotott, "ECL" betűszóval jelölt nyelvvizsgarendszer eredetileg a University of London fejlesztése, melynek központja 1999 óta a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkársága. Egyetlen nemzetközi nyelvvizsgarendszer, melynek Magyarországon található a központja.  Maga a vizsgarendszer és a vizsganyelvek közül az angol, a német és a magyar a NYAT által akkreditált. Magyarországon több mint 50 vizsgahellyel rendelkezik. Egy naptári évben 5 vizsgaalkalom van.
Az ECL nyelvvizsgavizsga 2001-es akkreditációja óta töretlenül népszerű, nyelviskolánkban is egyre többen döntenek mellette.
Az ECL nyelvvizsga egynyelvű, nem tartalmaz fordítási feladatokat, inkább azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle élethelyzetekben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban, szóban és írásban kommunikálni.
Az összehasonlíthatóság az ECL nyelvvizsgák egyik fontos ismérve. A vizsgák egységes alapelveinek megfelelően valamennyi nyelvből azonosak a nyelvtudás értékelésének szempontjai, kritériumai, és azonos a vizsgaanyagok jellege is.

Az ECL nyelvvizsga részei:

SZÓBELI VIZSGA

Szóbeli kommunikáció  (kb. 20 perc)

A jelöltek kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáznak. Az irányított beszélgetés és a hozzá társított önálló témakifejtés feladatának számát a vizsgázók egyike húzza.

Bemutatkozás – nem kerül értékelésre

Irányított beszélgetés

§  A vizsgázó által húzott számhoz tartozó téma alapján a vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést, és a vizsgázókhoz intézett kérdésekkel segíti a két vizsgázó közötti beszélgetést.

§  A vizsgarész célja, hogy a két vizsgázó között beszélgetés alakuljon ki az adott témáról. Fontos, hogy a vizsgázók tudjanak kérdéseket feltenni egymásnak, képesek legyenek reagálni a vizsgázótárs által elmondottakra, merjenek kommentálni, ellentmondani, ha véleményük eltér társuk véleményétől.

 

Önálló témakifejtés képmontázs alapján

§  Az egyes témák kifejtéséhez 4-5 képből álló képmontázs áll rendelkezésre. Szükség esetén a vizsgáztató kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

§  A vizsgarész célja, hogy a vizsgázók önállóan, logikusan felépített gondolatmenet alapján, minél kisebb vizsgáztatói segítséggel tudják kifejteni gondolataikat.

§  A vizsgarésznek nem az a célja, hogy a vizsgázó a képmontázs egyes képeit részletesen leírja. Ehelyett arra kell törekedni, hogy a képmontázs által sugallt témáról beszéljen a vizsgázó.

 

Az értékelő és a vizsgáztató külön-külön értékeli a vizsgázók teljesítményét.

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont
Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

2. Hallott szöveg értése

(ld. tesztminták -  http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/

A nyelvvizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

Írásbeli vizsga

1. Írásbeli kommunikáció

(ld. tesztminták -  http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/
A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell  irányítási szempontok szerint írnia. Ehhez a részhez szótár használható. Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont
Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) 0-5 pont
Szókincs (terjedelme és változatossága) 0-5 pont
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont

2. Olvasott szöveg értése

(ld. tesztminták -  http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/
A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.

Követelmények:

 http://ecl.hu/felkeszulest-segito-anyagok-tesztmintak/

A nyelvvizsgák értékelése

Készségenként egységesen 25-25, összesen 100 pont szerezhető az ECL nyelvvizsgán, amely a 2008. decemberi vizsgákkal kezdődően akkor eredményes, ha a jelölt készségenként legalább 40%-ot elér, és részvizsgánként (szóbeli, írásbeli) összességében eléri a megszerezhető pontszám legalább 60%-át.

A mért készségek és pontértékük:

Hallott szöveg megértése 25 pont
Olvasott szöveg megértése 25 pont
Írásbeli kommunikációkészség 25 pont
Szóbeli kommunikáció 25 pont
   
Elérhető maximum: 100 pont
Megfelelési minimum részvizsgánként: 30 pont
Megfelelés készségenként: 10 pont

Forrás és további információ: www.ecl.hu